Mira SER-terapi

(MIRA - inre medveten resa)

SER-terapi använder sig av det inre bildspråket i terapin

( SER i terapi) visualisering i samtalet, bildterapi,drömmar, symbolisering och regression.

Samtalsterapi

I samtalet kommer förståelsen för hur man skapar sitt liv och varför, vilket är en förutsättning för att kunna förändra det. I samtalet lyssnar vi och hjälper dig att förstå varför saker händer och hur du ska möta upp det. Du får förståelsen och verktyg till att hantera olika problem. Man kan inte alltid lösa ångest och fobier enbart med samtal utan då måste man ta till andra verktyg. Kombinationen samtal, andning och regression/ regressiv terapi gör att man får förståelse, möter grundorsaken och får bättre kontakt med kroppens behov.


Jag arbetar utifrån ett holistiskt synsätt där kropp, själ, tankar och känslor hänger ihop.

I terapin bearbetas tankar och känslor och kan på så sätt hjälpa dig att hitta din egen kraft.

Utöver samtalet kombinerar jag terapin med olika verktyg som bild-symbolterapi, drömdagbok, guidade meditationer, avslappningsövningar mm.

Hur sessionen utformas är individuellt, beroende på vad du behöver just nu.

EFB

EFB är en kombination av djupandning, stresspositioner och mindfulness.

Metoden löser upp stress trauman och spänningar som sitter

i kroppen. Den kan hjälpa mot fysiska, psykiska och känslomässiga problem.

Regressionsterapi (djupavslappningsterapi)

En enkel och effektiv metod för att hjälpa Dig att må bättre.

Regression betyder tillbakagång eller återupplevelse. Detta är själva kärnan i terapin, samtalsterapi där vi arbetar med minnen, känslor, tankar och bilder.

Ett sätt att få förklaringar och förståelse för varför vi reagerar som vi gör i vårt liv.

Under djup avslappning och med vägledning får Du uppleva händelser som idag kan hindra Dig från att leva Ditt liv fullt ut.


Genom regression kan man:

Få medvetenhet och bearbeta förträngda känslor

Bli av med blockeringar och skapa energiflöde

Bearbeta fobier,rädslor,ångest och smärta

Bryta mönster som hindrar Dig i Din vardag

Få hjälp med Relationsproblem

Få ökad självkännedom

Bildterapi och Symbolterapi

Själen tänker aldrig utan en bild ( Aristoteles)

Jag jobbar med en bild och visualiseringsteknik för att återknyta kontakten med den inre omedvetna källan.

Livet är en spännande resa där dagar läggs till dag som ett pärlband.

Vår tid är utmätt och för att inte försätta oss i smärtsamma situationer gång på gång, är det viktigt att ta ställning till hur vi vill leva våra liv.

Bild och Symbolterapi är en metod för att få en god självkännedom och en djupare förståelse för våra inre behov och önskningar, samt att få syn på de blockeringar som hindrar oss från att leva fullt ut.

Reiki


När en person får Reiki aktiveras kroppens självläkande förmåga.

Exempel på effekter av Reiki :frigör spänningar, släpper blockeringar,

emotionellt lugnande, naturlig läkning, påskyndar läkningsprocesser samt utrensning av slaggprodukter och gifter.

Genom Reiki aktiveras endorfin, serotonin och oxytocin nivån vilket leder till ökad avslappning och stressreducering.


Reiki-behandlingar klassas idag som rehabiliterande friskvård och det gör att du kan nyttja din friskvårdspeng till behandlingen


Reiki- healing är en metod som idag finns finns i hela världen och används på sjukhus i flertal länder bla Norge, England, USA,Spanien , Uruguayoch Australien

Tidigare liv:

Är Du nyfiken på tidigare liv är det en spännande resa att göra en regression.


Där kan vi medvetet jobba med att uppleva ett tidigare liv-symboliskt-liv.

Oavsett vad man har för tro om tidigare liv, så fungerar denna terapiform mycket bra om


Du vill bli fri från destruktiva beteende, känslor och även fysiska smärtor